Wykonanie projektu aranżacji i wykończenia wnętrz z nadzorem autorskim oraz prowadzeniem inwestycji w imieniu klienta. Święty spokój za rozsądne pieniądze.

Ceny 150 zł / m2 projektowanej powierzchni.

Przykłady:
Łazienka, wymiary 2x3m, powierzchnia 6m2, koszt projektu 900zł.
Salon, wymiary 3x4m, powierzchnia 12m2, koszt projektu 1 800 zł.
Całe mieszkanie 64 m2, koszt projektu 9 600 zł

Cena obejmuje wszystkie etapy projektu przedstawione w Ofercie jako Projekt Kompleksowy.
Dodatkowo projektant przejmuje odpowiedzialność prowadzenia inwestycji za klienta. Dokonuje rezerwacji terminów u wykonawców. Dokonuje wyboru miejsca zakupu materiałów. Inwestor dokonuje tylko akceptacji proponowanych wykonawców i cen.
Projektant koordynuje prace wykonawców, dostawy materiałów. Klient dokonuje odbioru kolejnych etapów prac.
Projektant weryfikuje czy prace zostały wykonane zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową.
Zobacz nasze projekty